top of page
  • Proporcionarlles adestramento específico como profesores.

  • Axuda específica en proxectos concretos e desenvolvemento individual do persoal.

Somos formadores de formadores porque os nosos compañeiros de profesión recoñecen en nós dedicación e unha gran bagaxe e experiencia, ademais dunha gran riqueza e variedade de fontes para compartir e inspirar aos nosos colegas. Así, catro membros do noso equipo son na actualidade formadores de formadores.

Son estas entre outras, as razóns polas cales outros profesores e formadores acoden a nós:

  • Afianzar o seu inglés.

  • Conseguir acreditación do nivel B2 para poder participar en programas de plurilingüismo.

  • Procura dun lector (language assistant) que traballe de xeito conxunto co persoal para desenvolver programas específicos en ciencias, arte, música e, por suposto, en inglés como materia xeral

bottom of page