• Proporcionarlles adestramento específico como profesores.

  • Axuda específica en proxectos concretos e desenvolvemento individual do persoal.

Somos formadores de formadores porque os nosos compañeiros de profesión recoñecen en nós dedicación e unha gran bagaxe e experiencia, ademais dunha gran riqueza e variedade de fontes para compartir e inspirar aos nosos colegas. Así, catro membros do noso equipo son na actualidade formadores de formadores.

Son estas entre outras, as razóns polas cales outros profesores e formadores acoden a nós:

  • Afianzar o seu inglés.

  • Conseguir acreditación do nivel B2 para poder participar en programas de plurilingüismo.

  • Procura dun lector (language assistant) que traballe de xeito conxunto co persoal para desenvolver programas específicos en ciencias, arte, música e, por suposto, en inglés como materia xeral