top of page

Somos formadores de formadores porque os nosos compañeiros de profesión recoñecen en nós dedicación e unha gran bagaxe e experiencia, ademais dunha gran riqueza e variedade de fontes para compartir e inspirar os nosos colegas. Así, catro membros do noso equipo son na actualidade formadores de formadores. Son estas entre outras, as razóns polas cales outros profesores e formadores acoden a nós:

  • Afianzar o seu inglés.

  • Conseguir acreditación do nivel B2 ou C1 para poder participar en programas de plurilingüismo.

  • Proporcionarlles adestramento específico como profesores.

  • Axuda específica en proxectos concretos e desenvolvemento individual do persoal.

  • Busca dun lector (language assistant) que traballe cóbado con cóbado co persoal para desenvolver programas específicos en ciencias, arte, música e, por suposto, en inglés como materia xeral.

bottom of page